Ingar Lindgren var kurir från Flisa


Ingar Lindgren var från Flisa i Norge. Han gick med flyktingar till Sverige under kriget. Det började på en handelsträdgård i Flisa. Ingar tillfrågades om han kunde göra några vändor till Sverige. Krigsåren var faktum. Resan – utbildningen i Sverige – flyget till Murmansk. Släden med kulsprutan. Tyskarna pressades tillbaka. Tortyren. Polititroppene. 

Gnaling


Det finns många värmländska uttryck. Gnäling, gnaling. Att likna vid gnola. Värmländska är rikssvenska. Många har åsikter. Gnöling. Å gnöle. Uttrycken dyker upp ur ens undermedvetna, eller säg kunskapsbank, titt som tätt. Det blir lätt utslitna stycken från en svunnen tid. Delarna är livet. Allt är inte rubriker, nedryckare, ingresser och brödtext. Som Monika TörnellContinue reading “Gnaling”

Hāshimite | Islamic history | Britannica.com


Hāshimite: Hāshimite, any of the Arab descendants, either direct or collateral, of the prophet Muḥammad, from among whom came the family that created the 20th-century Hāshimite dynasty. Muḥammad himself was a member of the house of Hāshim (Hāshem), a subdivision of the Quraysh tribe. The most revered line o — Läs på http://www.britannica.com/topic/Hashimite Background materialContinue reading “Hāshimite | Islamic history | Britannica.com”

Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Debatt om förslag – Riksdagen


Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. — Läs på http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/langsiktig-finansiering-och-starkt-oberoende-for_H601KrU2 Roland Utbult