Svartböckerna


De svarta anteckningsböckerna som Emil Fredriksson skrev under sina resor i Värmland, Dalarna, Västmanland och Dalsland mellan 1928 och 1944 kan vara till hjälp. Emil verkade i Värmlands Ansgarii förening.

Published by Tomas Fredriksson

Chaufför, skrivare och fotograf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: