Riskzoner vulkaner Europa


rib.msb.se/filer/pdf/28183.pdf

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Published by Tomas Fredriksson

Chaufför, skrivare och fotograf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: