Träning | forshagaftc.se


Träning | forshagaftc.se
— Läs på forshagaftc.se/classes

Med denna blir det lättare att hålla reda på hur jag mår. Skriver 16:47 den 21/2 2023. En dryg timme sen är den laddad. Som Johan Ulvesson uttryckte det i filmen Drömkåken. “Nu är jag laddad” Han hade just gått i en elektrisk fälla och kommer nerför trappen med håret rött stående åt alla håll.

Läs mer på VPH Band

Published by Tomas Fredriksson

Chaufför, skrivare och fotograf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: