Gods som lossas ovanifrån


Armeringsjärn som lossas ovanifrån , förutsätter öppna flak eller att taket på lastbäraren kan öppnas På en bunt isolering står det Isover. Är detta ett Skånebaserat företag? Tillverkas materialet i Sverige? Är det svenskt stål i armeringsjärnen?