Träning | forshagaftc.se


Träning | forshagaftc.se — Läs på forshagaftc.se/classes Med denna blir det lättare att hålla reda på hur jag mår. Skriver 16:47 den 21/2 2023. En dryg timme sen är den laddad. Som Johan Ulvesson uttryckte det i filmen Drömkåken. “Nu är jag laddad” Han hade just gått i en elektrisk fälla och kommer nerför trappenContinue reading “Träning | forshagaftc.se”