Vid intaget på Näset vilar historien


En rest av timmerflottningseran i Forshaga. Här lyftes virke upp på vagnar för vidare färd mot den lokala industrin. En avsevärd mängd virke drogs i långa buntlängor ut till Skoghall efter att ha buntats i en sjö utanför Deje. Här fanns en kran som lyfte virket upp på ett spår som gick till fabriken LäsContinue reading “Vid intaget på Näset vilar historien”