Den igenvuxna tomten bredvid OK Q8 i Forshaga borde åtgärdas


Det verkar aldrig vara någon där. Ryktet säger att det är en av bröderna Palmér som äger det. Någon vet. Akademiker med koppling till orten. Röster har höjts om att det borde rivas. Det är en skamfläck. Flera ortsbor kommer ihåg Lennart Palmér. Akademiker. Kvantfysik. Högt i det blå. Särling