Landstinget gör en anmälan enligt lex Maria – Landstinget i Värmland


Landstinget gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter uppkomst av vårdskada och fördröjd behandling. — Läs på http://www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/pressrum/Lex-Maria-anmalningar2/2018/10/landstinget-gor-en-anmalan-enligt-lex-maria5/