Ennio Morricone


A classmate of director Sergio Leone with whom he would form one of the great director/composer partnerships (right up there with Eisenstein & Prokofiev, Hitchcock & Herrmann, Fellini & Rota), Ennio Morricone studied at Rome’s Santa Cecilia Conservatory, where he specialized in trumpet. His first film scores were relatively undistinguished, but he was hired byContinue reading “Ennio Morricone”

Det rör sig på alla plan


Småfolket från Mellanöstern blir alltmer frekventa i utemiljöerna. Sommaren är här. Måsar skrattar. Kajor flyr. Och lärkan slår inte rundslag i skyn, än. Projektet balkong tar liksom aldrig slut. Det går över i en annan fas. Sommarmöglets. Luftföroreningar av diverse slag blöts ner, knyts till ytor och bildar mönster. Kan det vara svampsporer som spridsContinue reading “Det rör sig på alla plan”