Vid intaget på Näset vilar historien


En rest av timmerflottningseran i Forshaga. Här lyftes virke upp på vagnar för vidare färd mot den lokala industrin. En avsevärd mängd virke drogs i långa buntlängor ut till Skoghall efter att ha buntats i en sjö utanför Deje. Här fanns en kran som lyfte virket upp på ett spår som gick till fabriken LäsContinue reading “Vid intaget på Näset vilar historien”

Gustaf Fröding porträtterad


Person som gestaltar Gustav Fröding. Bild tagen av papperskopia. Fotograf Mats Fredriksson. Plats Gammelvala Brunskog. Värmlänningarna. Kamera Nikkormat, Nikon eller Hasselblad Mats är min far som var fotograf och journalist på Nya Wermlandstidningen i Karlstad under senare delen av 1960-talet och början av 1970-talet. Hasselbladaren var en fullformatskamera.

Bergvik station omkring 1972


Om bilden. Osäker om stationsbyggnaden finns kvar. Kraften finns kvar. Dammen till höger finns. Byggnaderna i bakgrunden finns kvar. Läs på om ortens historia. Svensk industrihistoria i koncentrat. Den uppbrutna rälsen från fabriken i Vannsätter minner om historien. Pappersmassan i Bergviksfabriken. C D Ekman. Kopplingar till England. Bergvik Ala. Vidare Billerud Korsnäs. Bergvik, en litenContinue reading “Bergvik station omkring 1972”

Kanoten vid mossen var 5000 år


I kanten på Hallstamossen hittades en 5000 år gammal kanot. Det är svårt att lokalisera och identifiera vad det är på bilderna, som är tagna i detta område. Skived. Värmland. Sverige. Delar av kanoten är bevarad av hembygdsföreningen.