Det rör sig på alla plan


Småfolket från Mellanöstern blir alltmer frekventa i utemiljöerna. Sommaren är här. Måsar skrattar. Kajor flyr. Och lärkan slår inte rundslag i skyn, än. Projektet balkong tar liksom aldrig slut. Det går över i en annan fas. Sommarmöglets. Luftföroreningar av diverse slag blöts ner, knyts till ytor och bildar mönster. Kan det vara svampsporer som spridsFortsätt läsa ”Det rör sig på alla plan”

Börja tjäna pengar på din blogg | WordPressguider.se


När jag berättar för människor att jag faktiskt tjänar pengar på mina bloggar reagerar de i nio fall av tio med bestörtning. De berättar hur någon de känner — Läs på http://www.wordpressguider.se/borja-tjana-pengar-blogg/