Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Debatt om förslag – Riksdagen


Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
— Läs på www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/langsiktig-finansiering-och-starkt-oberoende-for_H601KrU2

Roland Utbult

Published by Tomas Fredriksson

Chaufför, skrivare och fotograf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: