Vid intaget på Näset vilar historien


En rest av timmerflottningseran i Forshaga. Här lyftes virke upp på vagnar för vidare färd mot den lokala industrin. En avsevärd mängd virke drogs i långa buntlängor ut till Skoghall efter att ha buntats i en sjö utanför Deje.

Intaget ute på näset där virket från Klarälven togs upp för transport till fabriken
Virkesintaget på näset i Forshaga. rester av läns och stolpe för belysning
På stolpen satt en lykta då intaget var aktivt. Den lyste upp området där kranen satt
Rester av läns är kvar vid intaget ute på Näset i Forshaga

Här fanns en kran som lyfte virket upp på ett spår som gick till fabriken

Det gamla virkesintaget på näset i Forshaga.
översiktsbild vid intaget på näset i Forshaga. Där låg en järnväg för transport av virke över näset till fabriken.

Läs vidare om Forshaga järnväg: https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/2019/01/31/forshaga-jarnvag-forshaga/

Published by Tomas Fredriksson

Chaufför, skrivare och fotograf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: